redipor-range

Společnost Cherwell Laboratories je rodinná společnost se sídlem ve střední Anglii nedaleko Oxfordu.

Během této doby si značka Redipor, díky svým výrobkům vysoké kvality, flexibilním a efektivním službám, vybudovala silnou pověst ve farmaceutickém průmyslu. V současné době tvoří portfolio výrobků značky Redipor, sestávající z připravených médií, médií ozářených gama zářením, živných půd a ředicích roztoků v lahvích, základ naší obchodní činnosti.

Hotové Petriho misky – rozsáhlý výběr připravených misek s agarem pro všeobecné použití. K dostání jsou Petriho misky ve velikosti 55 mm, 90 mm, 140 mm a kontaktní misky.

Média ozářená gama zářením – ozářená média značky Redipor vynikají prodlouženou skladovatelností a obvykle se používají v zařízeních s čistými prostorami. Portfolio zahrnuje Petriho misky ve velikosti 90 mm, 140 mm a kontaktní misky.

Sada výrobků Redipor v nepropustném balení – sortiment výrobků balených v průhledné vrstvě, která nepropouští plyn. Balení tvoří prevenci vniku dekontaminačních plynů, jako je například pára peroxidu vodíku (VHP).

Média v lahvích – naše ředicí roztoky a živné půdy značky Redipor jsou k dostání v mnoha druzích lahví se šroubovacím uzávěrem v objemech od 30 do 500 ml.

Injekční ampule a láhve DIN – rozsáhlý sortiment injekčních ampulí a lahví DIN v objemech od 5 do 500 ml, které nabízí ideální řešení pro ověřování procesů a operátorů.

Infuzní vaky a ampule s živnou půdou – praktický způsob pro dodávání malého či velkého množství živné půdy pro sterilní práci a ověřování operátorů. Naše vaky s živnou půdou jsou k dostání v různých objemech od 100 ml do 10 litrů dle vašich potřeb. Dále také dodáváme 10ml skleněné ampule, které jsou další důležitou součástí ověřování operátorů.

Naše hodnoty

Naším cílem je být předním dodavatelem připravených mikrobiologických médií pro farmaceutický průmysl a s ním souvisejících průmyslových sektorů a poskytovat přitom svým zákazníkům služby na nejvyšší úrovni ve všech aspektech obchodní činnosti. Naše základní hodnoty, profesionalita, integrita a poctivost, jsou zahrnuty do celé naší obchodní činnosti a vytvářejí silný smysl pro péči o naše zákazníky, naše výrobky a sebe navzájem.

Naše odbornost

Naše znalosti pramení z navázání dlouhodobých vztahů s uživateli, s průmyslem a z naší touhy spočívající v neustálé snaze jasně porozumět potřebám zákazníků. Nepřestali jsme se soustředit na průmyslový sektor a stále si udržujeme důkladnou znalost aplikací, pro něž se naše výrobky používají. Soustředíme se na řešení, čímž se snažíme poskytovat svým zákazníkům správné výrobky, které budou odpovídat jejich potřebám.

Věříme, že naše zaměření na zákazníka, na výrobní fázi, na 100% kontrolní proces, na balení médií ozářených gama zářením a na rozsáhlé testování výrobků, jsou našimi klíčovými rysy – přínosem pro uživatele je kvalitní výrobek.

Naše schopnosti

Naše snaha a schopnost dodávat menší dávky připravených médií značky Redipor pro specialisty, ale i malé uživatele, nabízí našim zákazníkům opravdovou flexibilitu.

Kvalita je životně důležitou součástí naší činnosti a náš výrobní závod, vyrábějící výrobky značky Redipor, je držitelem certifikace ISO9001 od roku 1997.  Naše velmi úspěšné výsledky v akreditačních auditech, prováděných jak zákazníky, tak třetími stranami, jsou důkazem naší oddanosti kvalitě a neustálému zlepšování.

Naši partneři

Zavazujeme se poskytovat tytéž benefity zákazníkům napříč Evropou, a proto jsme si pečlivě vybrali partnery, kteří působí jako distributoři značky Redipor. Námi vybraní partneři musí prokazovat dobrou znalost potřeb farmaceutického a s ním souvisejících průmyslů a rozumět mikrobiologii. Dále musí chápat služby zákazníkům jako základ své obchodní činnosti a být ochotni poskytovat zákazníkům řešení.

Náš aktuální distributor značky Redipor v České republice a na Slovensku je:

bioing_1583278

BioIng s.r.o.

Web: www.bioing.cz
Tel: + 420 72 426 0925
Email: igor.kubis@bioing.cz

cherwell-EM-guide

GET OUR GUIDE

The environmental monitoring processes and validation guide

Understand the key changes and challenges of the EU GMP Annex 1 draft revision.

What will it mean for your environmental monitoring processes?

 

 

Download Guide